Partneru programma

Pasūtīšanas noteikumi

Informatīvos materiālus drukātā formā var saņemt Live Rīga partneru programmas dalībnieki.

Lūdzam norādīt pareizu e-pastu, jo Jūsu veiktā pasūtījuma anketas kopija tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Ja materiāli netiks izņemti datumā, kurš tika norādīts, veicot pasūtījumu, tas tiks anulēts un jāveic no jauna.

Informējam, ka RTAB nenodrošina pasūtīto drukas materiālu piegādi Pasūtītājam.

Lūdzu ievērojiet - zemāk norādītajā pasūtījuma anketā iekļauti tikai tie informatīvie materiāli, kuri tiek drukāti. Ja pasūtījuma anketā neuzrādās kāds no augstāk minetajiem informatīvajiem materiāliem - tas nozīmē, ka materiāls nav pieejams drukātā veidā (varat izmantot tā elektronisko versiju).

RTAB patur tiesības izvērtēt pasūtījumā norādītās informācijas saturu un materiālu piesķiršanas lietderību, kā arī koriģēt pasūtāmo materiālu skaitu.

RTAB patur tiesības atteikt pasūtījuma izpildi, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

Tālruņi uzziņām: 6703 7910 un 6703 7900.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra  noteikumiem Nr.130 „Noteikumi par valodu lietošanu informācijā” informatīvie materiāli, kuri nav pieejami latviešu valodā, nav paredzēti izvietošanai publiskās telpās Latvijas Republikas teritorijā.