Partneru programma

Partneru programma

LIVE RĪGA PARTNERU PROGRAMMA

 

SADARBĪBAS MODELIS

Pievienojoties LIVE RĪGA partneru programmai, uzņēmums iesaistās ar savu iniciatīvu par to, kā veidot Rīgu par labāku, sakoptāku un viesmīlīgāku pilsētu. LIVE RĪGA partneris apņemas piedāvāt saviem klientiem tikai kvalitatīvas preces un pakalpojumus, kā arī laipnu un godīgu apkalpošanu, tādējādi palīdzot veidot LIVE RĪGA kā kvalitatīva pilsētas tūrisma zīmola atpazīstamību. LIVE RĪGA partneris rada tūrisma produktus un piedāvājumus, un saņem virkni priekšrocību Rīgas tūrisma veicināšanas programmas ietvaros. RTAB no savas puses nodrošina potenciālo un esošo tūristu informētību par Rīgas pilsētas tūrisma piedāvājumu, nodrošinot kvalitatīvas informācijas pieejamību svešvalodās portālā www.LiveRiga.com un RTAB informatīvajos materiālos.

 


LIVE RĪGA PARTNERU IEGUVUMI

 • Iespēja izmantot LIVE RĪGA preču zīmi uzņēmuma/ organizācijas komunikācijā (iekštelpās, ārtelpās, uz produktiem, mājas lapā u.tml.), saskaņojot katru izmantošanas gadījumu;
 • Iespēja saņemt atlaides LIVE RĪGA maksas pakalpojumiem (reklāmas izvietošana portālā www.LiveRiga.com, drukas materiālā “Pasākumi Rīgā” u.c.);
 • Iespēja bez maksas Tūrisma informācijas centrā Rātslaukumā 6 izvietot ar RTAB saskaņotus informatīvos materiālus, kas pieejami arī latviešu valodā, par to slēdzot papildus vienošanos;
 • Iespēja izvietot informāciju par uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu portālā www.LiveRiga.com;
 • Iespēja piedalīties LIVE RĪGA partneru forumā, kas notiek reizi gadā.

 

KAS IR AICINĀTI PIETEIKTIES?

 • Ar tūrisma un viesmīlības nozari saistīti uzņēmumi un organizācijas, kas šajā nozarē strādā jau ilgāk par vienu kalendāro gadu, kam ir birojs Rīgā un vismaz 3 darbinieki. Izņēmumi iespējami tikai ar Konsultatīvās padomes atsevišķu lēmumu.
 • Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas biedri.

 

 KĀ KĻŪT PAR LIVE RĪGA PARTNERI?

 1. Ieinteresētais uzņēmums RTAB mājas lapā sadaļā PARTNERIEM aizpilda elektronisku anketu (PARTNERU ANKETA), pēc tam uz norādīto e-pastu saņemot automātisku apstiprinājuma vēstuli par anketas reģistrāciju RTAB sistēmā;
  Tūrisma aģentūrām, aizpildot partneru anketu, nepieciešams izsmeļoši aprakstīti piedāvāto tūrisma produktu, kā arī uzrādīt apkalpoto klientu skaitu par noslēgto pārskata periodu.
 2. Konsultatīvā padome, kurā darbojas pārstāvji no RTAB, Rīgas domes, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas un pašvaldības policijas, izvērtē katru uzņēmumu un reizi ceturksnī lemj par LIVE RĪGA sadarbības partnera statusa piešķiršanu;
 3. Pēc Konsultatīvās padomes sēdes RTAB sazināsies individuāli ar katru no uzņēmumiem, informējot par pieņemto lēmumu attiecībā uz partneru statusa piešķiršanu;
 4. Pozitīva lēmuma gadījumā uzņēmums tiks aicināts noslēgt sublicences līgumu ar RTAB par LIVE RĪGA preču zīmes izmantošanu un sadarbību LIVE RĪGA partneru programmas ietvaros.

Jautājumu gadījumā par sadarbības iespējām LIVE RĪGA partneru programmas ietvaros lūdzam sazināties ar Edgaru Miķelsonu, zvanot pa tālruni +371 67181099 vai +371 26608684, vai rakstot e-pastu uz partneriem@liveriga.lv.

 

LIVE RĪGA PARTNERU PROGRAMMAS DALĪBAS MAKSA

 • No 2015.gada 1.janvāra ir noteikta vienreizēja maksa par pievienošanos partneru programmai EUR 325 (ieskaitot PVN);
 • LIVE RĪGA partneriem ir noteikta ikgadēja dalības maksa EUR 75 (ieskaitot PVN) gadā;
 • Atbrīvotas no pievienošanās un dalības maksas ir valsts un pašvaldības kultūras un mākslas iestādes;
 • No pievienošanās maksas ir atbrīvoti tie uzņēmumi, kas ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas un Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas biedri. Šiem biedriem ir jāmaksā tikai ikgadējā dalības maksa.

 

Ņemot vērā, ka partneru programmas ietvaros saņemam daudz jautājumu par iespējām uzņēmējus atbalstīt finansiāli, gribam uzsvērt, ka RTAB nesniedz finansiālu atbalstu.

LIVE RĪGA zīmols būs papildu garantija par kvalitatīvu un drošu pakalpojumu!