Partneru programma

Partneru programma

Kas var kļūt par Partneru programmas biedru?

Partneru programmā aicināti iesaistīties tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumi, kā arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) biedri - tūrisma aģentūras un operatori, pasažieru pārvadātāji, viesnīcas, restorāni un bāri, pasākumu norises vietas un tūrisma produktu veidotāji, kā arī akadēmiskās iestādes un zinātniskās institūcijas. Partneru programmā uzņēmums vai organizācija var iesaistīties pēc pašas iniciatīvas vai pēc RTAB ielūguma.

Kādas prasības tiek izvirzītas Partneru programmas biedriem?

Partneru programmas potenciālajiem dalībniekiem tiek noteikti sekojoši kritēriji:

 • uzņēmums ir veiksmīgi darbojies vismaz 1 (vienu) gadu
 • uzņēmumam ir nevainojama reputācija
 • uzņēmumam ir pieredze viesmīlības un tūrisma nozarē vai ar to cieši saistītā nozarē
 • vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes (rekomendācijas) no esošajiem vai bijušajiem viesmīlības, tūrisma vai ar to cieši saistītu nozaru uzņēmumiem
 • dalība Latvijas nozaru profesionālajās biedrībās, apvienībās un nodibinājumos
 • uzņēmuma juridiskā vai faktiskā adrese ir reģistrēta Rīgā vai Rīgas reģionā
 • uzņēmums nodarbina vismaz trīs darbiniekus

Partneru programmas dalībnieku ieguvumi

 • Iespēja izmantot “LIVE RĪGA” un “MEET RĪGA” preču zīmi uzņēmuma komunikācijā
 • Iespēja izvietot uzņēmuma aprakstu un foto liveriga.com un/vai meetriga.com
 • Iespēja reklamēt uzņēmuma pasākumus LiveRiga.com un/vai MeetRiga.com pasākumu sadaļā
 • Iespēja izvietot uzņēmuma informatīvos materiālus Tūrisma informācijas centrā bez maksas
 • Iespēja pasūtīt RTAB veidotās informatīvās brošūras (Rīgas kartes, tematiskās brošūras B2C un B2B izdevumus) bez maksas
 • Atlaide reklāmas izvietošanai RTAB ceturkšņa drukātajā sezonālajā bukletā ar kopējo tirāžu vismaz 20 000 eksemplāru latviešu, angļu, vācu un krievu valodā
 • Uzaicinājums uz ikgadējo RTAB Partneru Forumu
 • Uzaicinājums piedalīties RTAB organizētajās kontaktbiržās
 • Dalība RTAB veidotajos mārketinga pasākumos
 • Iespēja piedalīties tūrisma aģentūru un operatoru atbalsta programmā
 • Iespēja bez maksas saņemt RTAB drukātos tūrisma informatīvos materiālus lielākos apjomos
 • Elektroniska informācija par RTAB jaunumiem - sezonāls apkopojums par RTAB plānotajām aktivitātēm
 • Iespēja uzņēmuma pakalpojumus piedāvāt Rīgas tūristu atlaižu kartē “RigaPass”

Partneru programmas dalībnieku pienākumi

 • Veicināt Rīgas pilsētas un zīmolu “LIVE RĪGA”/ “MEET RĪGA” atpazīstamību
 • Ievērot preču zīmes “LIVE RĪGA” un “MEET RĪGA” izmantošanas noteikumus
 • Īstenot godīgu komercpraksi un uzņēmuma klientiem piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus
 • Pēc RTAB pieprasījuma informēt par uzņēmuma plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm
 • Maksāt Partneru programmas dalības maksu
 • Pildīt noslēgtā līguma noteikumus

Līguma slēgšana

Lai pieteiktos dalībai Partneru programmā, uzņēmums aizpilda elektronisku pieteikuma anketu: http://partners.liveriga.com/lv/.

Pēc uzņēmuma pieteikuma anketas un tam pievienoto dokumentu saņemšanas, RTAB pārstāvis apseko uzņēmumu, iepriekš informējot uzņēmumu par apsekošanas laiku, vai bez iepriekšējas informēšanas. Pozitīva lēmuma gadījumā RTAB pārstāvis sazinās ar katru no uzņēmumiem un aicina noslēgt sadarbības līgumu.

Ar RTAB partneru programmas gada dalības maksu un nolikumu varat iepazīties ŠEIT.

Jautājumu gadījumā par sadarbības iespējām RTAB partneru programmas ietvaros lūdzam sazināties ar Edgaru Miķelsonu, zvanot pa tālruni +371 67181099 vai +371 26608684, vai rakstot e-pastu uz partneriem@liveriga.lv.